Garwolin

Garwolin: popularny program dla mieszkańców

Region Czw. 22.09.2022 08:42:42
22
wrz 2022

Dwanaście lat funkcjonuje w Garwolinie program Trzy plus Liczna Rodzina , który kilka lat temu połączony został z ogólnopolskim programem „Karta Dużej Rodziny”. Do tej pory złożono prawie 1050 wniosków i wydano 3770 kart. Przez ten czas udało się pozyskać 16 podmiotów- partnerów, którzy włączyli się do tego przedsięwzięcia, w tym 3 o zasięgu ogólnopolskim.

3+Liczna Rodzina, to miejski program skierowany do rodzin wielodzietnych, obejmujący osoby zamieszkujące na terenie miasta Garwolina. Wprowadzony został uchwałą RM w sierpniu 2010 roku. - Ten program to wsparcie dla rodzin wielodzietnych, które posiadają 3 i więcej dzieci. Polega on na tym, że posiadacze takich kart i uczestnicy tego programu mają określone zniżki, chodzi tutaj o wstęp na nasze obiekty garwolińskie, basen miejski, kino, na usługi świadczone przez Centrum Sportu i Kultury. Oczywiście, staramy się pozyskać większą ilość partnerów, bo przepisy naszej uchwały mówią o tym, że do programu mogą zgłosić akces także inne podmioty, nie tylko podmioty miejskie, ale tez prywatne zakłady- mówi sekretarz miasta Cezary Tudek. W tej chwili, wśród partnerów z terenu Garwolina jest 13 podmiotów, w tym kluby sportowe, lokale gastronomiczne, zakłady fryzjerskie, sklepy oraz 3 ogólnopolskich. W 2015 roku rada miasta podjęła uchwałę o tym, żeby połączyć program lokalny 3+ Liczna Rodzina z programem ogólnopolskim Karta Dużej Rodziny. Miało to na celu usprawnienie obsługi jednego i drugiego programu, aby posiadacze uprawnień związanych z obu programami posiadali jedną kartę.

Od początku istnienia programu złożonych zostało prawie 1050 wniosków i 3770 kart Dużej Rodziny i lokalnego programu 3+ Liczna Rodzina. W 2021 roku były złożone 103 wnioski i 229 kart.

O realizacji programu, Waldemar Jaroń rozmawia z sekretarzem Garwolina Cezarym Tudkiem

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.