Garwolin

Garwolin walczy ze smogiem

Region Śr. 30.11.2022 10:56:20
30
lis 2022

Ponad połowa gospodarstw domowych w Garwolinie używa do ogrzewania pomieszczeń nieekologicznych pieców. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała też niewielką, bo zaledwie ponad jednoprocentową ilość urządzeń ogrzewanych na paliwo stałe, które spełniają wymogi ekoprojektu. W podziale kotłów centralnego ogrzewania na poszczególne klasy, najwięcej, bo blisko pięćdziesiąt osiem procent, to kotły pozaklasowe.

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem globalnym, nie dotyczy tylko Garwolina, choć w grodzie nad Wilgą jest on szczególnie dotkliwy. Wykazuje to m.in. zainstalowany przez urząd miasta system pomiaru czystości powietrza oparty o sieć czujników. Na stronie internetowej urzędu każdy może sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza w danym momencie w różnych rejonach miasta. - O skali problemu mówią także wnioski z opracowania bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w Garwolinie. Na zinwentaryzowanie indywidualnych źródeł ciepła, czyli systemów grzewczych mieszkańców, miasto pozyskało środki zewnętrzne z Mazowsza- mówi Beata Pasternak, kierownik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Magistratu i dodaje, że dzięki temu wiadomo, jakimi urządzeniami i czym mieszkańcy Garwolina ogrzewają swoje domy, jakiej jakości są to urządzenia. Dane są niepokojące, gdyż przeprowadzona inwentaryzacja wykazała niewielką ilość urządzeń ogrzewanych na paliwo stałe na terenie Garwolina spełniających wymogi ekoprojektu tj. niewiele ponad 1%. W podziale kotłów c.o. na poszczególne klasy najwięcej, bo blisko 58% to kotły pozaklasowe (nieekologiczne). Do tej klasy zostały także zaliczeni użytkownicy, którzy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji – w ich przypadku za sposób ogrzewania uznano wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego. Kierownik przypomina, że za czyste powietrze odpowiedzialni są wszyscy, samorząd i mieszkańcy.
Podjęta w 2017 roku przez sejmik województwa mazowieckiego uchwała antysmogowa zobowiązuje mieszkańców do wymiany pieców kopciuchów do końca 2022 roku. - Dlatego mieszkańcy mają naprawdę niewiele czasu na wymianę tych urządzeń grzewczych, bo od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Niespełnienie tych norm będzie kosztować zarówno mieszkańców jak i samorząd.

O dotkliwym problemie, jakim jest w Garwolinie zanieczyszczone powietrze, z Beatą Pasternak - kierownik Wydziału Promocji Miasta i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, rozmawia Waldemar Jaroń.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.