Garwolin

Maciejowice: proinwestycyjny budżet na przyszły rok

Region Pon. 05.12.2022 07:16:20
05
gru 2022

W projekcie budżety gminy na dwa tysiące dwudziesty drugi rok zaplanowano ponad dwadzieścia milionów złotych na realizację inwestycji. Wśród nich między innymi poprawa infrastruktury drogowej, wodociągowo- kanalizacyjnej, sportowej, modernizacja parku w centrum Maciejowic, termomodernizacja dwóch obiektów szkolnych oraz zakończenie i oddanie do użytku nowego budynku urzędu gminy.

- Planowany budżet gminy Maciejowice na 2023 rok, to kolejny, bardzo ambitny i proinwestycyjny budżet, nastawiony na inwestycje przyczyniające się nie tylko do dalszego rozwoju gminy, ale też poprawy warunków życia jej mieszkańców- mówi wójt gminy Tomasz Kwiatkowski. Planowane dochody ogółem na 2023 rok wynoszą 46 465 922, 57 zł, z tego bieżące wynoszą 29 338 359 zł, a dochody majątkowe 17 127 463,57 zł. Plan wydatków ogółem na przyszły rok wynosi 49 984 132,57zł, z czego wydatki bieżące, to 28 107 057, 28 zł, a majątkowe – 21 877 075,29 zł. - Na zadania inwestycyjne planujemy wydać ponad 21 mln zł, to bardzo duże środki, w większości pozyskane z zewnątrz, środki zarówno rządowe, jak i pochodzące z samorządu Mazowsza oraz innych źródeł – dodaje wójt i wymienia najważniejsze zadania inwestycyjne, które samorząd będzie wykonywał, a wśród m.in. nich budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kochowie, zakup wyposażenia do nowo powstałej siedziby Urzędu Gminy przy ul. Sportowej w Maciejowicach, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, budowę sieci wodociągowej na terenach zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach, gdzie są nowe zabudowania, modernizacje SUW w Pogorzelcu, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy mieszkaniowej etap I, modernizację sieci dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej inwestycyjnej, na co przeznaczonych zostanie blisko 8 mln zł. Poza tym dokończona zostanie budowa urzędu gminy, termomodernizacja szkoły w Samogoszczy i Maciejowicach i wiele innych.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem Tomaszem Kwiatkowskim. POSŁUCHAJWJ/Maciejowice [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.