Garwolin

Miastków Kościelny: ambitny i proinwestycyjny budżet na 2023 rok

Region Pon. 21.11.2022 07:24:23
21
lis 2022

Niemal połowę przyszłorocznych wydatków ogółem gminy stanowią wydatki inwestycyjne, których priorytetem będzie poprawa infrastruktury drogowej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i poprawa atrakcyjności gminy. W planach są też inne, mniejsze zadania inwestycyjne.

W projekcie budżetu gminy na przyszły rok założono łączne dochody w kwocie 34 360 000 zł, z tego 21 900 000 zł to bieżące dochody i majątkowe 12,5 mln zł. - W sumie ustalamy wydatki na poziomie 38 770 000 zł, więc deficyt budżetu będzie wynosił 4,4 mln zł. I ten deficyt, zakładamy, że zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, to są też środki, które otrzymaliśmy w ramach różnego rodzaju wsparcia centralnego dla naszej gminy i to wsparcie nie zostanie wykorzystane do końca roku, więc będzie można przenieść te środki po zakończeniu roku budżetowego do budżetu roku 2023- mówi wójt Jerzy Jaroń. Gros wydatków stanowią wydatki sztywne, czyli związane z utrzymaniem oświaty, opieką społeczną i in. W planie wydatków inwestycyjnych na przyszły rok zapisano17,5 mln zł, to jest prawie połowa budżetu gminy. - Mamy nadzieje, że ten ambitny plan uda się zrealizować. Główne nasze inwestycje wynikają z dotacji, które otrzymaliśmy z Funduszu Inwestycji Strategicznych tzw. Polskiego Ładu i zakładamy tutaj ogłoszenie przetargów na przełomie bieżącego i przyszłego roku, ale już z realizacją w 2023 r. na sieć kanalizacyjną w Zgórzu, to jest I etap obejmujący całe Zgórze i Ryczyska, tj. kwota ok. 6 mln zł, na modernizację dróg gminnych, m.in. modernizację w Starym Miastkowie i Zabruzdach, a także wykonanie drogi między Brzegami a Miastkowem Kościelnym w kierunku Glinek. Tutaj mamy kwotę ok. 5 mln zł...- dodaje gospodarz gminy.

Więcej o projekcie przyszłorocznego budżetu gminy i wydatkach inwestycyjnych, w rozmowie Waldemara Jaronia z wójtem Jerzym Jaroniem. POSŁUCHAJWJ/Miastków Kościelny
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.