Garwolin

Powiat garwoliński: rekordowe wydatki na drogi

Region Czw. 10.11.2022 08:20:32
10
lis 2022

Za ponad 30 mln zł zrealizowane zostały w tym roku przez powiat garwoliński zadania drogowo- mostowe. Front robót jest szeroki i w każdej niemal gminie poprawiane były czy są większe lub mniejsze odcinki dróg powiatowych.

- Front robót drogowo- mostowych jest w tym roku bardzo duży i obejmuje niemal cały powiat garwoliński. Zadania są realizowane zarówno w cyklu jednorocznym, jak również wieloletnim, z wykorzystaniem możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł, do których należą programy rządowe oraz urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego. Część zadań już zostało zakończonych, część jest kontynuowanych, a zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku będą rozpoczęte jeszcze w tym roku, np. przebudowa ulicy Garwolińskiej w mieście Łaskarzew- mówi Marek Jonczak, dyrektor PZD w Garwolinie i dodaje, że prawdopodobnie zakres rzeczowy i finansowy zadań drogowych byłby jeszcze większy od i tak największego w historii powiatu garwolińskiego, „ niemniej duży wzrost cen materiałów i robót w drogownictwie, przy ograniczonych dochodach własnych, jest powodem, w niektórych przypadkach, braku środków na pokrycie wkładu własnego, oczywiście, w związku z koniecznością zabezpieczenia w pierwszej kolejności wydatków bieżących”. Żeby obniżyć koszty, rozważane są i analizowane ewentualne zastosowanie w przyszłym roku innych technologii robót budowy dróg. Obecnie roboty są wykonywane na pięciu odcinkach dróg powiatowych, a ich zakończenie zaplanowane jest do końca listopada br. Budowa mostu na rzece Wiśle, który połączy powiat garwoliński z kozienickim, przebiega zgodnie z planem...

Więcej o inwestowaniu w powiatową infrastrukturę drogową w rozmowie Waldemara Jaronia z Markiem Jonczakiem, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.
POSŁUCHAJ

WJ/Garwolin [ja]
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.