Garwolin

W gminie Borowie przebudowano drogę powiatową

Region Sob. 26.11.2022 10:45:12
26
lis 2022

25 listopada oficjalnie oddano do użytkowania prawie kilometr drogi łączącej gminę Borowie z gminą Latowicz w miejscowości Laliny. Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład za ponad 1,3 mln zł, w tym ponad 740 tys. zł stanowi dofinansowanie środkami skarbu państwa.

W ciągu trzech miesięcy przebudowana została droga powiatowa 2235W Redzyńskie-Laliny w miejscowości Laliny na terenie gminy Borowie.

- Zadanie jest realizowane w pakiecie pozostałych 7 zadań w ramach Polskiego Ładu, których ogólny koszt zamyka się kwota 31 mln zł. Całkowita wartość zadania 1 351 546,69 zł, a dofinansowanie stanowi 741 999 zł. Na odcinku długości 999 mb wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną, z wbudowaniem łącznie ponad 1100 ton asfaltobetonu, obustronne pobocza z kruszywa łamanego długości ponad 1800 mb, jak również odwodnienie korpusu drogowego w postaci rowów przydrożnych i zjazdów do poszczególnych posesji - mówił Marek Jonczak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie. To jest jedna wielu inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu, a na terenie powiatu garwolińskiego będzie ich bardzo dużo, na ok. 60 mln zł łącznie.

- Tych inwestycji w tej kadencji jest zrealizowanych więcej niż przez 20 poprzednich lat. Już od samego początku kadencji, z panem wójtem Wiesławem Gąską, z panią radną Martą Serzysko, rozmawialiśmy o tej drodze, bo ona rzeczywiście wymagała remontu, jest łączącą dwie gminy Borowi i Latowicz. Ostatnio też odbywałem rozmowy z wójtem gminy Latowicz, który też z Polskiego Ładu z tamtej strony realizował inwestycje na tej drodze i powstał taki ładny ciąg drogowy, który będzie komunikował te dwie gminy- mówi starosta Mirosław Walicki. Gospodarz gminy Borowie podziękował parlamentarzystom za duże środki, które do gminy docierają, bo jak zaznaczył, w ciągu 24 lat sprawowania funkcji wójta gminy, tyle środków przez te lata nie zasiliło budżetu, co teraz.

- Jestem ogromnie wdzięczny za to, że ta inwestycja doszła do skutku. To jedna z gorszych dróg powiatowych na naszej gminie, dopominaliśmy się o to, żeby była zrealizowana i właśnie jesteśmy przed faktem dokonanym, że ta droga jest przebudowana - artykułował wójt Wiesław Gąska.

Senator Maria Koc pogratulowała samorządowi powiatu garwolińskiego za rozmach, z jakim realizuje inwestycje drogowe.

- Nas parlamentarzystów bardzo to cieszy, bo my również nad tymi programami pracujemy, głosujemy za nimi w Sejmie, Senacie, dbamy o to, aby one miały zawsze poparcie większości, aby po prostu mogły te środki bez przeszkód trafić do Polski gminnej i Polski powiatowej - argumentowała senator M. Koc. Kierownik siedleckiej delegatury MUW Anna Kaszuba powiedziała, że „gdyby nie uszczelniono budżetu państwa, nie byłoby pieniędzy”.

- Gdyby nie było pieniędzy, to nawet najwspanialszy pomysł nie mógłby zostać zrealizowany, a jednak zarówno Polski Ład i Fundusz Dróg Samorządowych, to są programy, naprawdę strzał w „dziesiątkę”- powiedziała kierownik Kaszuba. W podobnym tonie wypowiadali się posłowie Grzegorz Woźniak i Maciej Górski oraz radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Żochowski.

Przecięto wstęgę otwierającą nową drogę, którą ks. Bogusław Wnuk, proboszcz latowickiej parafii poświęcił, a delegacja mieszkańców obdarowała senator Marię Koc i starostę Mirosława Walickiego bukietami kwiatów w podzięce za zrealizowaną inwestycję.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.