Garwolin

W Parysowie przebudowano ul. Borowską

Region Sob. 26.11.2022 12:52:51
26
lis 2022

Dzięki wsparciu środkami rządowymi, przebudowana została droga powiatowa – ul. Borowska w Parysowie. Inwestycja kosztowała prawie 690 tys. zł, ale niemal połowę pozyskano z Polskiego Ładu. Symboliczne przecięcie wstęgi otwierającej drogę miało miejsce 25 listopada.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład przebudowana została ulica Borowska w Parysowie. To jedna z 8 inwestycji drogowych realizowanych przez powiat garwoliński z pomocą środków rządowych. - To są środki rządowe, które bardzo szeroko spłynęły na teren powiatu garwolińskiego i dzięki temu we wszystkich gminach drogi powiatowe są realizowane. I za to wszystko bardzo serdecznie chciałbym podziękować naszym parlamentarzystom na ręce pani marszałek Marii Koc, szczególnie gorące tutaj w Parysowie, bo dzisiaj podpisywałem u wojewody umowę na dofinansowanie z rezerwy premiera drogi na terenie Parysowa. I naprawdę mogę powiedzieć, że gdyby nie osobiste wstawiennictwo pani marszałek, tych środków by nie było, i za to serdecznie dziękuję - mówił starosta Mirosław Walicki. Wartość całkowita zadania 689 070 zł, dofinansowanie 378 299 zł. Umowa z wykonawca, PRD Lubartów zawarta została 18 maja, zadanie realizowane było w miesiącach wrzesień – listopad br.

Przebudowano odcinek na długości 311 mb, wraz z chodnikami po obu stronach jezdni, jak również wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z oznakowaniem poziomym. Senator Maria Koc mówiła, że realizacja tak wielu inwestycji w powiecie i gminach możliwa jest dzięki programom rządowym. - Niewiele ponad rok temu pierwsza transza Polskiego Ładu, ponad 130 mln zł dla samorządów powiatu garwolińskiego i kilka miesięcy później ponad 140 mln zł. Wszystkie samorządy otrzymały pieniądze na inwestycje drogowe, infrastrukturę oświatową, kanalizację, oczyszczalnię ścieków, na te inwestycje, które są im potrzebne. Dzięki temu te inwestycje są teraz realizowane i można powiedzieć, że jest to jeden wielki plac budowy...- podkreślała senator M. Koc. Senator wtórowali posłowie Grzegorz Woźniak i Maciej Górski, kierownik siedleckiej delegatury MUW Anna Kaszuba oraz radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Żochowski. W imieniu mieszkańców Parysowa i gminy, za realizację tej i innych inwestycji z pomocą środków rządowych, podziękowała wójt Bożena Kwiatkowska. - Dzisiaj cieszymy się bardzo z uroczystego otwarcia naszej ulicy i chciałabym w imieniu samorządu gminy Parysów, jak również w imieniu wszystkich mieszkańców gminy, szczególnie mieszkańców Starowoli, którzy najczęściej z tej ulicy korzystają. Ci mieszkańcy ciągle pytali, pani wójt, kiedy będzie ta ulica, bo jedziemy tutaj 20 km/h. Udało nam się to zrealizować. Wiemy wszyscy, że dzięki naszej pani marszałek Marii Koc oraz posłom Grzegorzowi Woźniakowi i Maciejowi Górskiemu są pieniądze i są inwestycje, m.in. ta ulica- powiedziała wójt Kwiatkowska. Podziękowania za inwestycję skierował do parlamentarzystów także radny powiatowy Kazimierz Sionek.

Drogę poświęcił proboszcz miejscowej parafii, ks. kan. Włodzimierz Tendorf, po czym dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej drogę.

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.