Garwolin

Żelechów: budżet skrojony na miarę możliwości

Region Wt. 06.12.2022 09:20:11
06
gru 2022

Dochody budżetu zaplanowano na ponad 36 mln zł, zaś wydatki na 41 mln zł. Budżet jest deficytowym, który w 57% pokryty zostanie m.in. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Na przyszłoroczne inwestycje zapisano niemal 7 mln zł, ale z Polskiego Ładu samorząd otrzyma środki w wysokości blisko 22 mln zł.

1 grudnia żelechowscy radni uchwalili budżet na przyszły rok, wcześniej dogłębnie analizując go na komisjach rady. Pozytywnie o projekcie budżetu wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa. - Budżet gminy Żelechów po stronie dochodowej zaplanowano w wysokości blisko 36,6 mln zł, wydatki, to 41 mln zł. Planowane przychody 5,5 mln zł, natomiast spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w formie kredytów i obligacji to 1,1 mln zł - mówi skarbnik gminy Beata Kosyra i dodaje, że plan wydatków na zadania inwestycyjne na start przyszłego roku, zaplanowano w wysokości blisko 7 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak widać, budżet jest deficytowym, który w 57% zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz subwencji rozwojowej, jaką gmina dostała z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w wys. ponad 987 tys. zł. - Co do zadłużenia gminy, to kształtuje się ono na poziomie 19% do dochodów ogółem i spełnia relację ustaloną w ustawie o finansach publicznych - wyjaśnia skarbnik.

Burmistrz Łukasz Bogusz podkreśla, że 7 mln zł na inwestycje, to znacznie wyższa kwota niż w 2022 czy 2021 roku. - Znaczną część tych środków pochłonie przebudowa SUW na terenie gminy Żelechów, na którą zaplanowano 4,7 mln zł. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim, na realizację którego gmina otrzymała środki z PROW w wysokości 1,5 mln zł. W ramach działu infrastruktura sanitacyjna, będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie” za kwotę 1,3 mln zł. Będzie też kontynuowana nasza największa inwestycja, czyli budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie. Jest to zadanie wieloletnie, realizowane z udziałem środków w wys. 12, 3 mln zł z Polskiego Ładu. Całość tego zadania, to kwota ponad 17,7 mln zł. Prace są już w zaawansowanym etapie... mówi gospodarz gminy.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia ze skarbnik gminy Beatą Kosyrą i burmistrzem Żelechowa Łukaszem Boguszem.

WJ/Żelechów
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Waldemar Jaroń
+48.509056641

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.